Казимир

Бјорк не беше дома нажалост [Критика 048]

[ ]

bnbdn

Бјорк не беше дома нажалост 28:49

 

Снимено на Исланд во март 2018.

 

п р е з е м и   с л о б о д н о

 


 

 

 

 

12.10.2018

„Слугинки“ е една од најизведуваните пиеси во историјата на театарот. Напишана и изведена за првпат во 1947 година во Париз во режија на легендарниот Луј ...

01.10.2018

Јетон Келменди е поет кој првиот чекор во стихот го прави од стаменоста на молкот. Кога ја читаме неговата поезија имаме впечаток дека неговиот стиховен ...