[видео] Горан Трајкоски

Расеани (главна тема од филмот „Ругање со Христос“)

[ ]

 

Ние бегалци од себе си’
слепи при очи,
а со мислите расеани
по цела Вселена.

Од нас децата изгубени
само воздишки.

Како желки на автопатот
сме заскитани,
од сопственото униние
сме восхитени.

Блескаат заблуди на градиве
како ордени.

К ‘о на слепец сè ми зацрта
но јас отстапив
по беспаќата на бесрамот
се заборавив.

Како дождови од очиве
врнат бисери.

12.10.2018

„Слугинки“ е една од најизведуваните пиеси во историјата на театарот. Напишана и изведена за првпат во 1947 година во Париз во режија на легендарниот Луј ...

01.10.2018

Јетон Келменди е поет кој првиот чекор во стихот го прави од стаменоста на молкот. Кога ја читаме неговата поезија имаме впечаток дека неговиот стиховен ...