Со чисти раце | Андреј Мицајков

[ ]

Bobby Boyd Congress / In A Strange Strange Land
Ripple / Be My Friend
Atmosfear / Return Of LB
Mighty Ryeders / Evil Vibrations
Bobbi Humphrey / Lonely Town, Lonely Street
Donald Byrd / Love’s So Far Away
Labi Siffre / The Vulture
Pleasure / Joyous
Terumasa Hino / Send Me Your Feelings
Southern Energy Ensemble / Looking Ahead
Little Beaver / Concrete Jungle
Moses / Strivin’ For Tomorrow
Eddie Russ / Zaius
Incognito / Ain’t It Time
Kimiko Kasai / I Thought It Was You
Macky Feary Band / A Million Stars
Weldon Irvine / I Love You
12.10.2018

„Слугинки“ е една од најизведуваните пиеси во историјата на театарот. Напишана и изведена за првпат во 1947 година во Париз во режија на легендарниот Луј ...

01.10.2018

Јетон Келменди е поет кој првиот чекор во стихот го прави од стаменоста на молкот. Кога ја читаме неговата поезија имаме впечаток дека неговиот стиховен ...