[видео] Волтер М.А.Х.

товиж едјоД

[ ]

Од надоаѓачкиот албум на Волтер М.А.Х. „Уличарски гримоари“

12.10.2018

„Слугинки“ е една од најизведуваните пиеси во историјата на театарот. Напишана и изведена за првпат во 1947 година во Париз во режија на легендарниот Луј ...

01.10.2018

Јетон Келменди е поет кој првиот чекор во стихот го прави од стаменоста на молкот. Кога ја читаме неговата поезија имаме впечаток дека неговиот стиховен ...