Волтер Мани Ал Хаким
“Света вода” [Критика 001]

16.01.2015

  Распнати сме меѓу два света, тој на живите и тој нечујниот. Никој од нас всушност не знае кој е повистинитиот. Пред некое време се ...