Како Готра си го врати името и продолжи да го носи бремето на „аиодосот“ и балканските гуслари

кон концертната промоција на „Тешкиот глас на новите химни“, соло албум на Горан Трајкоски

И тоа бидна! Се случи во петокот, 15 декември 2017 година! „Тешкиот глас на новите химни“ се породи и концертно се претстави пред публиката. Излезе […]