[видео] Anna O.

Слоботомија

Anna O.
Слоботомија

Монтажа и продукција: Кирил Манчевски • Камера: Бранко Данилов и Маријана Иванова • Простор: Бербер и Бар – Струмица