| |

Треба да бидеш подобар од локална конкуренција за да добиеш место на бината | Интервју со Марко Николовски ME.N.U.

  Марко Николовски aka  ME.N.U. веќе 10 години живее во Амстердам. Последнава година негова песна беше издадена на една од најдобрите текхаус издавачки куќи 8Bit. Еден е […]