Е'н 2 три @ Лаика

[Критика 053 / Балкан Велики 100]

1 i 10:35
2 ii 6:55
3 iii 15:20
4 iiii 11:15
5 iiiii 08:10
6 iiiiii 08:23

 

„ Како да си ја ставил/а раката врз пулсот на времето и го слушаш чрчорењето на енергијата во вените.
Како да правиш непозната музика како да е веќе направена. Како сè одеднаш.
Како тек и контра-тек кон произведеното, спакуваното, преисполираното, совршеното.
Реоткривање на панкот, скриено богатство во еден подрум во Дебар Маало. “

.  .  .

 

Свиреа и пееа: Владимир Каевски, Виктор Гаврилски, Бојан Алексовски, Васко Атанасоски, Тони Миќевиќ, Јоана Ристеска, Давид Ангелески, Венцислав Смаќоски, Johan Melin, Михаил Димитров, Владимир Лукаш, Виктор Гајтновски, Владимир Павловски, Кристијан Новковски, Кристијан Савиќ, Панде Ефтимов и Саша Павловиќ. Снимено во Лаика на 8 февруари 2020. Копчето за снимање го уклучи Саша Павловиќ. Мастеризирано од Дени Крстев во Студио 1060.

 

2020 Критика 053 Балкан Велики 100