[видео] GL!TCH

Earl of Redrum

Видеото е снимено еден сончев ден во април во Шутка.
Камера: Борис Каевски, Александар Ризински
Монтажа: CineSix arts and advertisement
Снимање, микс, мастер: Tobias Schwarz