Petar, Martin & Alan

Imaginary Trends [Критика 050]

1 Смотра 00:24
2 Hot chicken 00:46
3 Сорта 02:25
4 Важна 00:45
5 All 12 of you 05:23
6 Кудикамо 02:20
7 Do something for Ruth 02:02
8 Odaxelagnia 04:20
9 End of time 01:03

Супстратот создаден во Figure апликацијата на мобилен телефон некаде во 2015. Оваа впечатливо технички примитивна lo-fi хармонија кореспондира во тотално одвоен временски период и простор со разни семплови земени од живите настапи на бендот Suicide (претежно довикувања на Alan Vega со публиката). Своевиден неразумен обид заедно да се настапи на сцена. Концерт кој никако да започне како што треба но ќе заврши пред и да помислете дека почнал. Како никогаш и да не се случил.
Автор: Петар Паланков

п р е з е м и  с л о б о д н о