[преслушуваме] Л.Д. Пистолеро

Далеку

Текстови ЛД Пистолеро и Страјк

Бит, микс и мастер DJ Гоце

Парчиња Страјк

Снимено во Bootlegz Basement Lab 2019