Петар Поланков

Limbo (mix drama) 2018 [Критика 049]

PP-L.MD2018.1

 

1 Limbo (mix drama) 2018 38:38

 

/ "You never had a Coca-cola in your life, you kidding me?" /

 

Од интроспективните агли на библиотечните звуци, Петар Поланков во драматичниот аудио-колаж “Limbo (mix drama) 2018” со едноставни и возбудливо робустно мутирани петелки од ритми и алузивни радиофонични „сечени-лепени-монтирани“ текстури, положени во експериментална естетско-поетска архитектура од седумдневни циклични сказни. Континиумот на експресивната звучна експлоатација – од Жижек, преку Кока-кола, Bauhaus, чалгијата, Zoran Čutura, Anita Ekberg, па сè до Југославија, дислоцирани во спонтани конфигурации со „вистинска или очигледна сличност“ сумирани во транс-поттикнувачки чин на носталгија, но и повеќе од тоа – звучни сензации и моторни движења во бесконечен лифт.

 

/ There is a limbo stick. This is it. Cut. /

п р е з е м и  с л о б о д н о