[преслушуваме] Post Global Trio

Minus Seven [Shimmering Moods Records]

Post Global Trio  Minus Seven
Сите песни снимени во живо во студиото на Канал 103 во декември 2016. Тони Димитров: теренски снимки, контактни микрофони / Димитар Додовски: електроника / Мартин Георгиевски: гитара, синтисајзер. Фотографија: Тони Димитров.

29 мај 2017 Shimmering Moods Records