[видео] Земја, можеби?

Не е за тебе.

Од истоименото ЕП на „Земја, можеби?“
Снимено во “one-take” на 21 март 1990 во Скопје. Електрична тремоло гитара и магнетофон манипулација: Тони Миќевиќ. Разни инструменти: Саша Матиќ.