[преслушуваме] Нема Лабаво

Има ли место за сите во филмот [самоиздание]