[преслушуваме] Нова Скопска Секта

Нова Скопска Секта EP [Балкан Велики]

Снимено во просториите на „Нова Скопска Секта“ во Скопје
декември 2017 – јануари 2018

Балкан Велики
4 јануари 2018