[видео] Pluto's Doubts

Слепа за луѓе свои

Аудиото снимено од Драги Иванов • Продуценти : Драги Иванов и Pluto's Doubts • Видео режија / монтажа / VFX : Александар Петков • Кореографија : Камелија Секуловска • Танчери : Камелија Секуловска и Јосиф Попов, Beatrix Crew • Сет облека : Александра Петкова • Симулација : Јован Матоски • Светла : Pro Light