[архива] Една идеологија, низ неколку генерации

собрани дела од Легијата (2000-2015)

„Една идеологија, низ неколку генерации“ е собрани дела од Легијата во период од 2000 до 2015 година. Спакувано од Tazzak Akabatov по повод 15 години Легијата.

Против сите
STR2
Green Out
Да Џака Накот
Tazzak Akabatov
Страјк
Blazej
Kemp OD
R.O.N.I.N.
LD Pistolero
Tonyo San
Ненад Стефановски
DJ Славе
DJ Гоце С.А.Ф.

29 ноември 2015 SK Street bitz / Shuriken Records