[видео] PMG Kolektiv

Ајде мали

Од албумот До небото замок на PMG Kolektiv

Некој ми спомна: „не може ова да биде мотивациона песна и за девојчиња, кога пишува – моето момче…“. Понекогаш ме збунува ригидноста на мислите, токму на оние на кои им треба додатна мотивација. Небаре еден збор ја одредува припадноста на таков тип богатство. Кога си малецок, позитивна мотивација е твојата шанса да изградиш и задржиш добар свет околу себе. А малецки сме сите, целово човештво и немаме баш време за губење насреде тиранијата на зборовите.

© 2019 PMG Recordings  ℗ 2019 Phoenix Music