[видео] PMG Kolektiv

Жена парк

Прво мислев дека е убава. Го проверував тоа предолго. После мислев дека е вредна. Тоа е навистина ретко. Малку подоцна почнав да мислам дека е многу паметна, ме запрепасти нивото на толеранција. Потоа почнав да мислам дека е добра. На крај бев убеден дека е и добра и паметна. Сè што сакам е да е посилна. Има планини за поместување наоколу.

© 2019 PMG Recordings  ℗ 2019 Phoenix Music