[видео] Tonyo San и DJ Гоце С.А.Ф.

Арт и Факти

[ ]

Бит, микс и мастеринг: DJ Гоце С.А.Ф. / Bootlegz Basement Lab
Стихови: Тonyo San
Снимено во Bootlegz Basement Lab 2016

Видео: Филмофилска Продукција 2017
Камера: Alan Smithee
Монтажа: Марина Аврамовиќ, Антонио Арангеловиќ и Alan Smithee

Галактичкиот џез на Меката машина
кон концертот на Soft Machine во Станица 26

16.03.2018

Што и да внесуваме во машината на повисоки мисловни скалила, машината ќе процесира – значи, ние се храниме со вртење на страниците длабоко во себе… ...

11.03.2018

Еднаш како млад прочитав еден дневник на Кокто. Отварајќи ја првата страна следеше: „Без опиум – плановите, браковите и патувањата ми се чинат будалести како ...